Ngày hội giáo dục Vương quốc Anh 2014
Ngày hội giáo dục Vương quốc Anh 2014
Ngày hội giáo dục Vương quốc Anh 2014
Ngày hội giáo dục Vương quốc Anh 2014


Career Zone

Tại sự kiện, bạn sẽ có cơ hội được trao đổi với các "Living books" để tìm hiểu con đường nghề nghiệp họ lựa chọn cũng như những kỹ năng mềm họ thu nhận được trong quá trình học tập tại Vương quốc Anh đã giúp họ thành công trong công việc hiện nay như thế nào. Bạn có biết vì sao chúng tôi gọi họ là Living book?